چهارشنبه, 20 آذر,1398
fa-IRen-US
Menu

فرم تماس الکترونیکی

اطلاعات تماس شما
پیام شما

راه های ارتباطی

قزوین- خیابان نواب شمالی مجتمع ادارات جنب دیوان محاسبات اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین

کد شهرستان: 028

33322566

33377017

qazvininvest@iran.ir

دی ان ان