Menu

راهنمای تکمیلی فرم درخواست

توضیحات مربوط به نحوه تکمیل Application Form

توضیحات مربوط به نحوه تکمیل   Application Form

 

بند 1: فردی باید پر کند که مجوز به نام او صادر خواهد شد (چه حقیقی چه حقوقی، یعنی ذینفع مجوز است و ورود و خروج سرمایه به اسم او انجام می شود)

نکته: فرد ایرانی هم می تواند Applicant باشد به شرط اینکه منشاء سرمایه خارجی باشد.

بند 2: منظور از State owned شرکتهای دولتی است که در صورتیکه سرمایه گذار یک شرکت دولتی باشد نیاز به مجوز مجلس دارد و هیات سرمایه گذاری خارجی نمی تواند مجوز صادر کند.

بند 3: ذکر آدرس و اطلاعات و کانالهای ارتباطی متقاضی سرمایه گذاری خارجی در خارج از کشور بایستی دقیق باشد.

بند4: کشورهایی که متقاضی سرمایه گذاری خارجی در آنها پروژه مشابه انجام داده نوشته شود و رزومه کوتاه از شرکت ارائه شود.

بند5: رفرنسی که منابع تامین می شود ذکر شود.

بند6: برای عنوان پروژه دقیقاً همان عنوانی آورده شود که در جواز تاسیس، پروانه احداث و یا موافقت اصولی که از دستگاه ذیربط دریافت شده است و پیوست فرم تکمیل شده به سازمان سرمایه گذاری ارائه می شود.

بند7: درباره اهداف طرح و خلاصه ای از چگونگی اجرای آن توضیح داده شود.

بند 8: ذکر اینکه طرح مورد تقاضا برای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی موجود است یا جدید. موجود طرح هایی است که در حال بهره برداری می باشد.

بند 9: مکان اجرای پروزه به استناد موافقت اصولی و یا جواز تاسیس طرح ذکر شود.

بند 10: کل هزینه های طرح ( ثابت ودر گردش) آورده شود بطوریکه مبلغ ذکر شده بایستی با موافقت اصولی و یا جواز تاسیس طرح مطابقت داشته باشد در صورت وجود تناقض در بررسی هیات سرمایه گذاری خارجی مشکل به وجود می آید.(به عبارت دیگر هزینه کل طرح باید مستند بوده و رفرنس داشته باشد.)

بند 11:

قسمت a: درج دقیق میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در طرح (به ارز خارجی) شامل:

سرمایه سهمی سهامدار خارجی(بر اساس میزان سهامداری ایشان در شرکت مشترک)

تسهیلات مالی یا وام سهامدار خارجی به شرکت سرمایه پذیر جهت تامین هزینه های پروژه به نحویکه جمع ارقام مندرج در این بند بعلاوه جمع ارقام مندرج در بند 14 با جمع ارقام مندرج در بند 10 برابر باشد.

b: به طور دقیق درصد مشارکت متقاضی سرمایه گذاری خارجی با توجه به میزان سهامداری ایشان در شرکت مشترک (بر اساس اساسنامه شرکت مشترک تکمیل شود.)

c: شرایط تسهیلات مالی یا وام سهامدار خارجی به شرکت مشترک شامل میزان وام سهامدار با احتساب بهره، نرخ بهره، دوره بازپرداخت، تعداد اقساط ، دوره تنفس درج شود.

بند 12 : شرایط وام خارجی به شرکت شامل میزان وام سهامدار با احتساب بهره، نرخ بهره، دوره بازپرداخت، تعداد اقساط ، دوره تنفس درج شود.

نکته: تفاوت بند 11c و بند 12 این است که در بند 11c وام را سرمایه گذار خارجی به شرکت مشترک می دهد یعنی (Shareholder's loan) اما در بند 12 foreign loan یعنی وام خارجی منشاء وام خارجی است که ممکن است یک بانک خارجی و یا هر نهاد دیگر خارجی وام داده باشد نه سهامدار خارجی شرکت مشترک.

بند 13: نوع سرمایه خارجی که متقاضی سرمایه گذاری خارجی قصد دارد به کشور وارد و در طرح سرمایه گذاری نماید به تفکیک نقد، ماشین آلات و تجهیزات، دانش فنی و ... درج شود به نحویکه جمع کل این بند برابر با جمع قسمت (a) بند 11 باشد.

بند 14: میزان سرمایه گذاری شریک داخلی در طرح (به ارز خارجی ) شامل سرمایه سهمی شریک داخلی و یا تسهیلات مالی و وامی که قرار است توسط شریک داخلی جهت تامین هزینه های طرح به شرکت مشترک وارد گردد درج شود. به نحویکه جمع مبالغ این بند با بند 11 باید برابر کل هزینه طرح در بند 10 باشد.

بند 15 : مشخصات و زمانبندی اجرای پروژه درج شود.

بند 16: مشخصات مجوزهایی که گرفته شده و یا باید گرفته شود درج شود.

بند 17: اطلاعات شرکت شامل شماره تلفن، آدرس، فکس و تلفن و ایمیل و ... درج شود.

بند 18: مدارک مورد نیاز که بایستی به همراه فرم تکمیل شده ارائه شود پیوست شود.

?? ?? ??