چهارشنبه, 20 آذر,1398
fa-IRen-US
Menu

همکاران مرکز

اطلاعات تماس مرکز

قزوین، خیابان نواب شمالی ،مجتمع ادارات، جنب دیوان محاسبات، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

کد شهرستان: 028

028-33322566

028-33377017

qazvininvest@iran.ir

دی ان ان