دوشنبه, 27 خرداد,1398
fa-IRen-US
Menu

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع اجرای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان برگزار شد

invest admin 0 52 رتبه مطلب: بدون رتبه

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری با حضور معاونین اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای زنجان و قزوین و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.  

در این جلسه به اثرات اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری در تسهیل، تسریع و افزایش شفافیت در صدور مجوزها اشاره شد. در ادامه روند فرایند صدور الکترونیکی مجوزها تشریح وتجربیات استان زنجان، بعنوان یکی از استانهای موفق در اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری مطرح شد.

دیدار نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین با سرمایه گذار چینی

invest admin 0 62 رتبه مطلب: بدون رتبه

دیدار نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین با سرمایه گذار چینی

کسب عنوان "دستگاه اجرایی برگزیده استان قزوین در پژوهش در سال 1397" توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی

invest admin 0 76 رتبه مطلب: بدون رتبه

اداره کل امور اقتصادی و دارایی موفق به کسب عنوان "دستگاه اجرایی برگزیده استان قزوین در پژوهش در سال 1397" شد. 

شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش و ارائه مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری در استان

invest admin 0 82 رتبه مطلب: بدون رتبه

برگزاری غرفه اداره کل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین در نمایشگاه هفته پژوهش

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع گلخانه ای

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع گلخانه ای

invest admin 0 162 رتبه مطلب: بدون رتبه

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع گلخانه ای

با وجود تحریمهای ظالمانه امریکا در نیمه اول سال جاری 19 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین انجام شده است

invest admin 0 82 رتبه مطلب: بدون رتبه

با وجود تحریمهای ظالمانه امریکا در نیمه اول سال جاری 19 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین انجام شده است

دیدار هیئت سرمایه گذار ترکیه ای پلی سر با نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین

invest admin 0 90 رتبه مطلب: 3/0

دیدار هیئت سرمایه گذار ترکیه ای پلی سر با نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین

اپلیکیشن معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

اپلیکیشن معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

invest admin 0 133 رتبه مطلب: 3/0

اپلیکیشن معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

RSS
12
دی ان ان