شنبه, 27 بهمن,1397
fa-IRen-US
Menu

دیدار نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین با سرمایه گذار چینی

invest admin 0 18 رتبه مطلب: بدون رتبه

دیدار نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین با سرمایه گذار چینی

کسب عنوان "دستگاه اجرایی برگزیده استان قزوین در پژوهش در سال 1397" توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی

invest admin 0 34 رتبه مطلب: بدون رتبه

اداره کل امور اقتصادی و دارایی موفق به کسب عنوان "دستگاه اجرایی برگزیده استان قزوین در پژوهش در سال 1397" شد. 

شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش و ارائه مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری در استان

invest admin 0 37 رتبه مطلب: بدون رتبه

برگزاری غرفه اداره کل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین در نمایشگاه هفته پژوهش

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع گلخانه ای

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع گلخانه ای

invest admin 0 68 رتبه مطلب: بدون رتبه

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع گلخانه ای

با وجود تحریمهای ظالمانه امریکا در نیمه اول سال جاری 19 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین انجام شده است

invest admin 0 56 رتبه مطلب: بدون رتبه

با وجود تحریمهای ظالمانه امریکا در نیمه اول سال جاری 19 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین انجام شده است

دیدار هیئت سرمایه گذار ترکیه ای پلی سر با نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین

invest admin 0 63 رتبه مطلب: 3/0

دیدار هیئت سرمایه گذار ترکیه ای پلی سر با نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین

اپلیکیشن معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

اپلیکیشن معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

invest admin 0 89 رتبه مطلب: 3/0

اپلیکیشن معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری استان قزوین

سفیر اتریش با نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان دیدار کرد.

سفیر اتریش با نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان دیدار کرد.

invest admin 0 81 رتبه مطلب: بدون رتبه

سفیر اتریش با نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان دیدار کرد.

بررسی مشکل گمرکی شرکت دنون لبنی پارس

مدیریت شرکت دنون لبنی پارس با فرزین بهنامی فر نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین روز دوشنبه مورخ 09/07/1397 دیدار وگفتگو کرد.

SuperUser Account 0 214 رتبه مطلب: بدون رتبه

مدیریت شرکت دنون لبنی پارس با فرزین بهنامی فر نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین روز دوشنبه مورخ 09/07/1397 دیدار وگفتگو کرد.

RSS
12
دی ان ان