دوشنبه, 29 مهر,1398
fa-IRen-US
Menu

حضور دکتر موسوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین

invest admin 0 15 رتبه مطلب: بدون رتبه

تصویب نهایی فرایند اجرای سامانه پنجره واحد الکترونیک صدور مجوزهای سرمایه گذاری

invest admin 0 47 رتبه مطلب: بدون رتبه

تصویب نهایی فرایند اجرای سامانه پنجره واحد الکترونیک صدور مجوزهای سرمایه گذاری

برگزاری جلسه هماهنگی نهایی اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری جهت طرح و تصویب در جلسه آتی فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

invest admin 0 86 رتبه مطلب: بدون رتبه

آخرین هماهنگی های کارشناسی برای اجرای پنجره واحدالکترونیک سرمایه گذاری استان

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع اجرای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان برگزار شد

invest admin 0 147 رتبه مطلب: بدون رتبه

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری با حضور معاونین اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای زنجان و قزوین و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.  

در این جلسه به اثرات اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری در تسهیل، تسریع و افزایش شفافیت در صدور مجوزها اشاره شد. در ادامه روند فرایند صدور الکترونیکی مجوزها تشریح وتجربیات استان زنجان، بعنوان یکی از استانهای موفق در اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری مطرح شد.

دیدار نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین با سرمایه گذار چینی

invest admin 0 111 رتبه مطلب: بدون رتبه

دیدار نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین با سرمایه گذار چینی

کسب عنوان "دستگاه اجرایی برگزیده استان قزوین در پژوهش در سال 1397" توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی

invest admin 0 123 رتبه مطلب: بدون رتبه

اداره کل امور اقتصادی و دارایی موفق به کسب عنوان "دستگاه اجرایی برگزیده استان قزوین در پژوهش در سال 1397" شد. 

شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش و ارائه مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری در استان

invest admin 0 166 رتبه مطلب: بدون رتبه

برگزاری غرفه اداره کل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین در نمایشگاه هفته پژوهش

RSS
12
دی ان ان